chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Hướng dẫn các tình huống lập KHBS

*Tình huống 01 về kê khai thuế KHBS

+ Quý 01/2016

–Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =0

–Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =10 triệu

–Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] =5 triệu

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 5 triệu


+ Quý 02/2016

–Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =5

–Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =20 triệu

–Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] = 30 triệu

= > Phải nộp thuế GTGT 33311 đầu ra = Chỉ tiêu [40] 5 triệu


+Sang Quý 03/2016:

– Kế toán phát hiện ra trong Quý 01/2016 có 02 hóa đơn đầu Vào bị sai giá trị giảm là -2.000.000 đồng đo đó phải kê khai KHBS điều chỉnh giảm cho Quý 01/2016

*Vậy: ta lập KHBS như sau

*Bước 01:

– Lập KHBS điểu chỉnh bổ sung quý 01/2016

– Giảm -2.000.000 đ

+ Chi tiết KHBS: Quý 1/2016

–Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =0

–Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =10 triệu - 2 triệu= 8 triệu

–Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] =5 triệu

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 5 triệu- 2 triệu = 3 triệu

*Bước 02:

+ Chi tiết KHBS: Quý 2/2016

–Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =5

–Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =20 triệu

–Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] = 30 triệu

–Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước , điều chỉnh giảm chỉ tiêu [37]=2.000.000 đ

= > Phải nộp thuế GTGT 33311 đầu ra = Chỉ tiêu [40] 5 triệu + 2 triệu = 7.000.000đ

*Như vậy:

– Phát sinh sai chỉ tiêu thuế của quý nào điều chỉnh chỉ tiêu sai của quý đó

– Chỉ tiêu [22] sai của quý trước chuyển sang sẽ vẫn phải giữ nguyên không đổi ờ tờ khai sai quý 01/2016

– Điều chỉnh số tiền sai sót vào chỉ tiêu [37] = 2.000.000 đ làm tăng số thuế GTGT phải nộp tại quý 02/2016

– Do quý 02/2016 đã phát sinh thuế GTGT phải nộp nên sẽ điều chỉnh sai sót đến quý hiện tại phát sinh thuế phải nộp do không làm ảnh hưởng đến số thuế khấu trừ kỳ sau quý 03/2016 nên tại quý 03/2016 không điền điều chỉnh chỉ tiêu [37],[38]

.....................................000................................................


*Tình huống 02 về kê khai thuế KHBS

+ Quý 1/2016

–Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =0

–Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =10 triệu

–Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] =5 triệu

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 5 triệu


+ Quý 2/2016

–Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =5

–Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =20 triệu

–Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] = 15 triệu

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 10 triệu


+Sang Quý 03/2016:

– Kế toán phát hiện ra trong Quý 01/2016 có 02 hóa đơn đầu Vào bị sai giá trị giảm là -2.000.000 đồng đo đó phải kê khai KHBS điều chỉnh giảm cho Quý 01/2016

* Quý 03/2016

–Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =10

–Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =50 triệu

–Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] = 30 triệu

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 30 triệu


*Vậy: ta lập KHBS như sau

*Bước 01:

– Lập KHBS điểu chỉnh bổ sung quý 01/2016

– Giảm -2.000.000 đ

+ Chi tiết KHBS: Quý 1/2016

–Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =0

–Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =10 triệu - 2 triệu= 8 triệu

–Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] =5 triệu

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 5 triệu- 2 triệu = 3 triệu

*Bước 02:

+ Chi tiết tại kỳ kê khai hiện tại: Quý 3/2016

–Đầu kỳ 1331= Chỉ tiêu [22] =10

–Phát Sinh TK 1331= Chỉ tiêu [25] =50 triệu

–Phát Sinh TK 33311= Chỉ tiêu [33] = 30 triệu

–Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước , điều chỉnh giảm chỉ tiêu [37]=2.000.000 đ

= > Cuối kỳ còn được khấu trừ 1331= Chỉ tiêu [43]= 30 triệu -2 triệu = 28 triệu

*Như vậy:

– Phát sinh sai chỉ tiêu thuế của quý nào điều chỉnh chỉ tiêu sai của quý đó

– Chỉ tiêu [22] sai của quý trước chuyển sang sẽ vẫn phải giữ nguyên không đổi ờ tờ khai sai quý 01/2016, 02/2016,03/2016

– Điều chỉnh số tiền sai sót vào chỉ tiêu [37] = 2.000.000 đ làm tăng số thuế GTGT phải nộp tại quý 03/2016, nhưng do đang được khấu trừ nên sẽ giảm số thuế GTGT được khấu trừ– Tại quý 03/2016 kỳ phát hiện sai nên tại quý 03/2016 điều chỉnh chỉ tiêu [37],[38] = số thuế bị giảm không được trừ
 
Chưa có bình luận nào, bạn hãy là người đầu tiên bình luận cho bài viết này.
Bạn cần Đăng nhập để bình luận bài viết
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 - 0915.511.577