lientuan

New Member
Hội viên mới
Chào mọi người!
Mong diễn đàn giúp em tình huống này với. Em thấy bế tắc quá...
Em vừa nhận cv kế toán này, sau khi rà soát chứng từ thì phát hiện ra sai pham này:
Cty em thành lập tháng 09/2012 từ đó đến tháng 7/2013 bên công ty em khai tờ khai thuế theo tháng không gặp vẫn đề gì.
Nhưng từ khi có thông tư khê khai theo quý thì công ty dịch vụ kế toán bên em thuê (năm 2013) lại kê khai theo quý, theo quy đinh DN thành lập dưới 12 tháng phải kê khai theo tháng. và từ đó đến nay bên em khai quý luôn.
Hôm nay lên thuế đối chiếu 1 số chứng từ thì phát hiện ra trong thời gian từ tháng 08/2013 tới nay trên chi cục thuế không ghi nhận báo cáo bên em nộp (tờ khai thuế, BCTC...). Do kê khai qua mạng nên vẫn nhận được thông báo là chấp nhận. híc.. có ai giúp được em tình huống này không em xin cảm ơn lắm lắm...
Bị xử phạt thì bao nhiêu. Cty em vẫn nộp qua mạng vẫn thấy thông báo chấp nhận. Nhưng trên hệ thống thuế đơn vị em lại ko có hiển thị kê khai từ tháng 08/2013 tới nay
 

lov3inlov3

Member
Hội viên mới
Ðề: kê khai thuế theo tháng và theo quý (gấp....gấp....giúp em với)

Khi gửi qua mạng sẽ có 1 email gửi về mail đăng ký nhận thông báo thuế.
Nếu có mail này thì bạn mang lên chi cục thuế gặp quản lý thuế đối chứng là ok. Còn không có thì bạn khó chứng minh. Hôm mình lên Đống Đa có gặp 1 chị bị như thế này, thấy quản lý thuế vặn lại email thông báo thuế đâu mà chị bảo là nộp rồi??? Cẩn thận nha bạn!
 

lientuan

New Member
Hội viên mới
Ðề: kê khai thuế theo tháng và theo quý (gấp....gấp....giúp em với)

Cám ơn chị. Bên em nhận được mail hồi đáp luôn rồi vẫn còn lưu. Nhưng vẫn đề thuế trả lời là nó chỉ nhận nộp chứ không phải chấp nhận mình khai đúng. Từ đó tới nay không thấy thuế phản hồi sai sót này, hôm nay em lên mới phát hiện ra và Thuế đòi phạt.
 

khiemnb

Viên Gạch góc tường
Hội viên mới
Ðề: kê khai thuế theo tháng và theo quý (gấp....gấp....giúp em với)

Chào mọi người!
Mong diễn đàn giúp em tình huống này với. Em thấy bế tắc quá...
Em vừa nhận cv kế toán này, sau khi rà soát chứng từ thì phát hiện ra sai pham này:
Cty em thành lập tháng 09/2012 từ đó đến tháng 7/2013 bên công ty em khai tờ khai thuế theo tháng không gặp vẫn đề gì.
Nhưng từ khi có thông tư khê khai theo quý thì công ty dịch vụ kế toán bên em thuê (năm 2013) lại kê khai theo quý, theo quy đinh DN thành lập dưới 12 tháng phải kê khai theo tháng. và từ đó đến nay bên em khai quý luôn.
Hôm nay lên thuế đối chiếu 1 số chứng từ thì phát hiện ra trong thời gian từ tháng 08/2013 tới nay trên chi cục thuế không ghi nhận báo cáo bên em nộp (tờ khai thuế, BCTC...). Do kê khai qua mạng nên vẫn nhận được thông báo là chấp nhận. híc.. có ai giúp được em tình huống này không em xin cảm ơn lắm lắm...
Bị xử phạt thì bao nhiêu. Cty em vẫn nộp qua mạng vẫn thấy thông báo chấp nhận. Nhưng trên hệ thống thuế đơn vị em lại ko có hiển thị kê khai từ tháng 08/2013 tới nay
em xem laị tờ khai ghi thông tin đúng cơ quan trực tiếp quản lý và cơ quan thuế cấp cục không vì nhập sai cái này thì xem như thuế nơi mình ko nhận được mà thuế nơi khác nhận được
 

lientuan

New Member
Hội viên mới
Ðề: kê khai thuế theo tháng và theo quý (gấp....gấp....giúp em với)

Cám ơn chị. Bên em nhận được mail hồi đáp luôn rồi vẫn còn lưu. Nhưng vẫn đề thuế trả lời là nó chỉ nhận nộp chứ không phải chấp nhận mình khai đúng. Từ đó tới nay không thấy thuế phản hồi sai sót này, hôm nay em lên mới phát hiện ra và Thuế đòi phạt.
 

lov3inlov3

Member
Hội viên mới
Ðề: kê khai thuế theo tháng và theo quý (gấp....gấp....giúp em với)

Cám ơn chị. Bên em nhận được mail hồi đáp luôn rồi vẫn còn lưu. Nhưng vẫn đề thuế trả lời là nó chỉ nhận nộp chứ không phải chấp nhận mình khai đúng. Từ đó tới nay không thấy thuế phản hồi sai sót này, hôm nay em lên mới phát hiện ra và Thuế đòi phạt.
Khó hiểu quá nha, bên bạn đã nộp thì thuế biết bên bạn nộp và nhận tờ khai thôi. Thuế sao dám kén là tờ khai đúng hay sai mà bảo là đúng thì mới nhận.
Bên bạn đủ điều kiện kê theo quý thì cứ kê theo quý mà. còn tờ khai ai dám chắc cứ nộp sẽ là đúng, vậy sinh ra bổ xung để làm gì?
 

dgs

Member
Hội viên mới
Ðề: kê khai thuế theo tháng và theo quý (gấp....gấp....giúp em với)

Chào bạn! Đúng như bạn nói thì DN vẫn phải nộp BC theo tháng. Nhưng ở đây Cty dịch vụ họ lại kê theo quý, bởi vậy hỏi lại lý do sao họ lại kê theo quý!? Việc DN bạn kê khai theo quý không phải là CQ thuế không biết, mà họ biết nhưng họ không nhắc DN thôi(bởi vì trong vòng 3 tháng không nộp tờ khai là DN của bạn cũng đã bị thông báo bỏ trốn hoặc là gọi điện nhắc nhở rồi) xem trên hệ thống ngành thuế xem tình trạng DN của bạn thế nào? Bây giờ bạn xem DN phải làm theo quý hay theo tháng, và làm theo hướng dẫn của CQT. Bị phạt cũng phải có văn bản(CQT cũng phải xem phạt DN theo Nghị định, thông tư............nào chứ không phải bảo phạt mà phạt được đâu).
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: kê khai thuế theo tháng và theo quý (gấp....gấp....giúp em với)

Cám ơn chị. Bên em nhận được mail hồi đáp luôn rồi vẫn còn lưu. Nhưng vẫn đề thuế trả lời là nó chỉ nhận nộp chứ không phải chấp nhận mình khai đúng. Từ đó tới nay không thấy thuế phản hồi sai sót này, hôm nay em lên mới phát hiện ra và Thuế đòi phạt.
Thông thường các trường hợp như vậy thì không quá 6 tháng, bộ phận Kê khai - Kế toán thuế tại CQT quản lý trực tiếp sẽ ít nhất sẽ phải liên hệ bằng Email hay điện thoại... cho đơn vị đến đối chiếu và điều chỉnh tại CQT...
Trước mắt bạn nên liên hệ trực tiếp, tích cực hợp tác với Đội KK & KTT để tìm cách khắc phục sao cho số tờ khai mà theo họ là không có trên hệ thống... được chấp nhận (Hãy in tất cả các tờ khai đó cùng với thông báo V/v đã nộp tờ khai từ hệ thống iHTKK khi làm việc)
Còn về việc phạt chậm nộp thì đây cũng có một phần lỗi của họ và DN không cố ý (không có tình tiết tăng nặng) vậy nên hãy chọn cách tiếp cận "linh hoạt" cốt yếu là giải quyết được việc!

Quy trình quản lý thuế tại bộ phận KT & KKT (Quyết định 1864/QĐ - TCT) ?????
3. Xử lý vi phạm về việc nộp hồ sơ khai thuế
3.1. Đôn đốc NNT hoặc đại lý thuế nộp hồ sơ khai thuế
3.1.1. Thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế
Tuỳ theo tình hình cụ thể của cơ quan thuế, Bộ phận KK&KTT lập Thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế (Mẫu số 17/QTr-KK), gửi NNT hoặc đại lý thuế trước thời hạn phải nộp HSKT theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, có thể áp dụng trong các trường hợp sau:
- NNT mới thành lập hoặc mới phát sinh loại HSKT phải nộp.
- NNT đã nộp HSKT quá thời hạn quy định của các kỳ kê khai trước đó.
3.1.2. Thông báo đôn đốc NNT hoặc đại lý thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế
Sau thời hạn nộp HSKT hoặc thời hạn gia hạn nộp HSKT của NNT, Bộ phận KK&KTT thực hiện theo dõi, đôn đốc NNT hoặc đại lý thuế nộp HSKT như sau:
- Rà soát, đối chiếu danh sách NNT hoặc đại lý thuế phải nộp từng loại HSKT với các HSKT đã nộp để lập Danh sách NNT chưa nộp hồ sơ khai thuế (Mẫu số 04a/QTr-KK); đồng thời lập Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế (Mẫu số 18/QTr-KK), gửi NNT hoặc đại lý thuế trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp HSKT hoặc kết thúc thời hạn gia hạn nộp HSKT.
 

TnganSHanh

Member
Hội viên mới
Ðề: kê khai thuế theo tháng và theo quý (gấp....gấp....giúp em với)

Chào bạn! Đúng như bạn nói thì DN vẫn phải nộp BC theo tháng. Nhưng ở đây Cty dịch vụ họ lại kê theo quý, bởi vậy hỏi lại lý do sao họ lại kê theo quý!? Việc DN bạn kê khai theo quý không phải là CQ thuế không biết, mà họ biết nhưng họ không nhắc DN thôi(bởi vì trong vòng 3 tháng không nộp tờ khai là DN của bạn cũng đã bị thông báo bỏ trốn hoặc là gọi điện nhắc nhở rồi) xem trên hệ thống ngành thuế xem tình trạng DN của bạn thế nào? Bây giờ bạn xem DN phải làm theo quý hay theo tháng, và làm theo hướng dẫn của CQT. Bị phạt cũng phải có văn bản(CQT cũng phải xem phạt DN theo Nghị định, thông tư............nào chứ không phải bảo phạt mà phạt được đâu).
Đồng ý với bạn, vì công ty mình làm như vậy ,vì nếu không đủ điều kiện kê thai quý mà cứ kê và cứ nộp và tháng cũng thế thì sau một tháng thôi thuế đã có văn bản về tới tận văn phòng thông báo nộp chậm rồi gì tới tận bây h bạn mò tới mới có quyết đinh phạt như thế nhỉ
 

lientuan

New Member
Hội viên mới
Ðề: kê khai thuế theo tháng và theo quý (gấp....gấp....giúp em với)

Cám ơn mọi người đã quan tâm vẫn đề năm ở chỗ này nữa cho em hỏi :
Cty em thành lập từ tháng 8/2012, vậy đến tháng 08/2013 là cty em đủ 12 tháng và có thể chuyển qua kê khai theo quý. Trong tháng 7 bên DVKT đã kê khai theo tháng và đến hết tháng 09 bên dịch vụ lại nộp kê khai theo quý (trong đó tháng 7 đã nộp và giờ nộp kèm trong quý luôn) .vẫn đề là nếu trong tháng 7 thì bên em phải nộp thuế VAt còn theo quý thì không phải nộp (vì bị âm). mà trên hệ thống của thuế chỉ thể hiện đên tháng 7/2013 và không thể hiện báo cáo quý. Vậy thì bên em nộp theo quý từ tháng 9/2013 đến nay là đúng hay sai. Doanh thu bên em dưới 20 tỷ
 
Sửa lần cuối:

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: kê khai thuế theo tháng và theo quý (gấp....gấp....giúp em với)

Cám ơn mọi người đã quan tâm vẫn đề năm ở chỗ này nữa cho em hỏi :
Cty em thành lập từ tháng 8/2012, vậy đến tháng 08/2013 là cty em đủ 12 tháng và có thể chuyển qua kê khai theo quý. Trong tháng 7 bên DVKT đã kê khai theo tháng và đến hết tháng 09 bên dịch vụ lại nộp kê khai theo quý (trong đó tháng 7 đã nộp và giờ nộp kèm trong quý luôn) .vẫn đề là nếu trong tháng 7 thì bên em phải nộp thuế VAt còn theo quý thì không phải nộp (vì bị âm). mà trên hệ thống của thuế chỉ thể hiện đên tháng 7/2013 và không thể hiện báo cáo quý. Vậy thì bên em nộp theo quý từ tháng 9/2013 đến nay là đúng hay sai. Doanh thu bên em dưới 20 tỷ
Trường hợp này thì bên DVKT đã thực hiện sai và hậu quả thì như bạn đã và đang biết!

Theo hướng dẫn tại CV số 8355 ngày 28/6/2013 (sau đó là TT 156/2013, TT 219/2013) thì:
".......
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung được áp dụng từ ngày 1/7/2013 như sau:
A. Về khai thuế GTGT theo quý

1. Đối tượng khai thuế GTGT theo quý:
- Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.
Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay kê khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì không phải kê khai thuế GTGT tháng 7/2013 mà thực hiện kê khai quý III/2013 (thuế GTGT phải nộp ngân sách tháng 7, tháng 8, tháng 9/2013) chậm nhất là ngày 30/10/2013. Trường hợp không đủ điều kiện khai theo quý thì thực hiện khai thuế GTGT tháng 7/2013 chậm nhất là ngày 20/8/2013 theo quy định hiện hành.
.....
Như vậy thì ít nhất là phải hết ngày 31/12/2013 DN bạn mới biết được tiếp theo năm tới 2014 có thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý hay không!
 
Chưa có bình luận nào, bạn hãy là người đầu tiên bình luận cho bài viết này.
Bạn cần Đăng nhập để bình luận bài viết
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 - 0915.511.577