tranductai19

New Member
Hội viên mới
Chào các bạn!
Cty mình mới thành lập, và đang mở phòng khám đa khoa.
Vậy bạn nào có mẫu quyết định bổ nhiệm bác sỹ phụ trách phòng khám đa khoa và mẫu quyết định bổ nhiệm bác sỹ Trưởng khoa thì cho mình xin với.
Và cho mình hỏi 1 câu nữa là: 2 quyết định trên là do chủ tịch hội đồng quản trị ký hay là giám đốc ký vậy?
 

0936865669

New Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu quyết định bổ nhiệm bác sỹ

Chào các bạn!
Cty mình mới thành lập, và đang mở phòng khám đa khoa.
Vậy bạn nào có mẫu quyết định bổ nhiệm bác sỹ phụ trách phòng khám đa khoa và mẫu quyết định bổ nhiệm bác sỹ Trưởng khoa thì cho mình xin với.
Và cho mình hỏi 1 câu nữa là: 2 quyết định trên là do chủ tịch hội đồng quản trị ký hay là giám đốc ký vậy?
Mấu Quyết định bổ nhiệm

CÔNG TY....
----------
Số: QĐ/2010/
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------*------

Hà Nội , ngày ___ tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
(Về việc bổ nhiệm ....)


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ...;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty;
- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.....

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông ......, mang CMND số: ....... do Công an.... cấp ngày: 18/03/2003 giữ chức vụ ............, phụ trách chuyên môn ........
Điều 2: Ông ......có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc và Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Các Phòng, ban và Ông ......chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


T/M CÔNG TY........(Chủ tịch HĐQT)
Chủ tịch HĐQT
Nơi nhận:
-Nh¬ư điều 3;
-Phòng TCHC;
-Lưu VP.


Trong trường hợp này thì Chủ tịch HĐQT hoặc Chủ tịch HĐTV ký quyết định.
 

tranductai19

New Member
Hội viên mới
Ðề: Mẫu quyết định bổ nhiệm bác sỹ

cảm ơn bạn, tưởng không ai thèm trả lời mình, hii!
 
Chưa có bình luận nào, bạn hãy là người đầu tiên bình luận cho bài viết này.
Bạn cần Đăng nhập để bình luận bài viết
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 - 0915.511.577