Thu Thao Tran

Member
Hội viên mới

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số ROV-1100 đề ngày 11/05/2017 của Văn phòng đại diện Công ty cổ phần AMNGR tại Việt Nam về việc vướng mắc trong việc xác định thu nhập chịu thuế đối với các khoản phụ cấp. Về vấn đề này, ngày 13/6/2017 Tổng cục Thuế có Công văn 2564/TCT-TNCN trả lời như sau:1. Về khoản phụ cấp khoán chi để người lao động thuê phương tiện đi lại.

- Tại điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:
“Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức”
- Tại điểm đ.4.3 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:
“Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp người lao động được Văn phòng đại diện Công ty cổ phần AMNGR tại Việt Nam có khoản phụ cấp khoán chi do Công ty mẹ tại Liên bang Nga chi trả để người lao động thuê phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

2. Về khoản phụ cấp khoán chi để người lao động thuê tự thuê nhà.

- Tại khoản 2 điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết đ.1 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:

“đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Trường hợp người lao động được Văn phòng đại diện Công ty cổ phần AMNGR tại Việt Nam có khoản phụ cấp khoán chi do Công ty mẹ tại Liên bang Nga chi trả để người lao động tự thuê nhà thì tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

TCT
 

Thanh Thanh 2112

Member
Hội viên mới
Chị cho em hỏi là công ty em là công ty thương mại, không xây dựng nhà ở cho nhân viên, không thuê nhà cho nhân viên ở.
Nhưng trong bảng lương thì có khoản hỗ trợ nhà ở cho nhân viên.
Vậy thì có hợp lý không ạ?
Em cảm ơn ạ
 

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Chị cho em hỏi là công ty em là công ty thương mại, không xây dựng nhà ở cho nhân viên, không thuê nhà cho nhân viên ở.
Nhưng trong bảng lương thì có khoản hỗ trợ nhà ở cho nhân viên.
Vậy thì có hợp lý không ạ?
Em cảm ơn ạ
Khoản chi phí này được ghi nhận là chi phí được trừ nhé bạn

– Căn cứ: Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định như sau:
“Trường hợp doanh nghiệp kýhợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.”
 
Chưa có bình luận nào, bạn hãy là người đầu tiên bình luận cho bài viết này.
Bạn cần Đăng nhập để bình luận bài viết
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 - 0915.511.577